17-5-2022 06:29
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Referenties

Onderstaand treft u een greep aan uit de ervaringen die wij in de afgelopen jaren opdeden. Wij hebben een aantal projecten zodanig omschreven dat een goede indruk ontstaat over onze werkwijze en de aard van de opdrachten die wij vervullen. Tevens treft u aan het eind van dit overzicht een totaaloverzicht aan.

AfvalVerwerkign Rijnmond, AVR  Structuur aanbrengen in het functie- en loongebouw
VAR Wilp Beoordeling marktconforme beloning
Wageningen RijksUniversiteit Functies beschrijven
Gemeente Rotterdam Lid Centrale Waarderingscommissie
Wereldomroep Implementeren systeemaanpassing
Provincie Gelderland Invoering salarisschalen
Bejaardenzorg Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie
Geestelijke GezondheidsZorg, GGZ Lid Landelijke Bezwarencommissie
Nederlandse Spoorwegen Functies herschrijven en geautomatiseerd herwaarderen
Cadans Functies in kaart brengen
Samsom Uitgeverij Rationalisering functiehuis
Diosynth Beloning afstemmen op nieuwe situatie

Algemeen overzicht