2-12-2021 21:50
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
AVR, Afval Verwerking Rijnmond - Structuur brengen in functie- en loongebouw


Probleem:

De AVR ging in 1972 in bedrijf. In 1975 werkten er circa 275 medewerkers. Er was nauwelijks structuur in de beloning en functiewaardering.

Doel:
Beschrijven en waarderen van de op dat moment voorkomende functies, een loongebouw ontwerpen en daardoor structuur in de organisatie(opbouw) brengen.

Beschrijving:
Het bedrijf stelde een waarderingscommissie in, waarin één van onze consultants participeerde. Er werd gewerkt met het waarderingssysteem van de Nederlandse Spoorwegen, het zogeheten NS-systeem. Dit systeem is met name geschikt voor bedrijven waar veel fysieke arbeid wordt verricht en/of veel fabrieksmatige functies voorkomen. 

Resultaat:
De AVR heeft een degelijk loon- en functiegebouw, waar de organisatie nog jaren mee vooruit kan. Het NS-systeem blijkt de tand des tijds te kunnen doorstaan, zo blijkt ook uit een opdracht die we ongeveer 20 jaar later uitvoerden bij de NS. Het systeem bleek in al die jaren nauwelijks veranderd. 

Rol IMS Consultancy:
Leveren van een kandidaat aan de functiewaarderingscommissie.

 Terug

  Volgende