5-8-2020 23:39
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Bejaardenzorg - Voorzitter landelijke bezwarencommissie


Probleem:
In de periode dat de CAO voor de bejaardenoorden nog werd toegepast, was in deze CAO vastgelegd dat medewerkers bij hun eigen werkgever bezwaar konden maken tegen de uitkomst van een functiewaardering. 

Doel:
Medewerkers de mogelijkheid bieden bij een landelijke bezwarencommissie functiewaardering beroep aan te tekenen als ze het met de uitkomst van de functiewaardering niet eens waren. 

Rol IMS Consultancy:
Eén van onze consultants was een aantal jaren voorzitter van deze commissie.

Terug

  Volgende