22-1-2022 01:16
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Provincie Gelderland - Van 150 naar 18 schalen


Probleem:
Bij de (rijks)overheid werden meer dan 150 schalen toegepast en in 1981 werd besloten deze onwerkbare situatie aan te pakken. 

Doel:
Herstructurering salarisschalen structuur. 

Beschrijving:
De Adviescommissie inzake de bezoldiging van het overheidspersoneel ging aan de slag onder voorzitterschap van de heer mr. P.A.G. Ubbink (1946). 

Resultaat:
Op advies van de Commissie Ubbink zijn de zogenaamde Ubbink-normen ingevoerd. Hierbij is de bezoldigingsindeling teruggebracht van 150 naar 18 schalen. 

Rol IMS Consultancy:
Eén van onze consultants heeft als vertegenwoordiger van de AbvaKabo bijgedragen aan de invoering van deze salarisschalen bij gemeenten, provincie en waterschappen in Gelderland. 

Terug

  Volgende