2-12-2021 21:42
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Wereldomroep - Implementeren systeemaanpassing


Probleem:
De Wereldomroep hanteerde een vrij strikt systeem, dat weinig mogelijkheden bood om te differentiëren naar functieniveaus. Alle verslaggevers zaten in dezelfde functieschaal, terwijl er kwalitatief grote verschillen zaten tussen verslaggevers. 

Doel:
Het Plusraster systeem zodanig aanpassen, dat het mogelijk werd om op basis van een aantal objectieve criteria onderscheid aan te brengen tussen de normaal goed functionerende medewerkers en degenen, die daar met kop en schouder boven uit staken. Dit om de functies op een realistische en zuivere wijze in te kunnen schalen. 

Beschrijving:
In gesprekken met alle leidinggevenden is een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit(en) van alle medewerkers en op basis hiervan is een verbeteringsvoorstel gemaakt. 

Resultaat:
XX medewerkers zijn in aanmerking gebracht voor een hogere beloning volgens het Plusraster. 

Rol IMS Consultancy:
Een van onze consultants heeft deze systeemaanpassing van het Plusraster geïmplementeerd bij de Wereldomroep. 

Terug

  Volgende