23-1-2021 21:33
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Gemeente Rotterdam - Deelname Centrale Waarderings Commissie


Probleem:
1980-1981: De gemeente Rotterdam had in 1980 de behoefte aan een nieuw functiewaarderingssysteem. Men wilde geen algemeen systeem meer, maar men had een eigen systeem gebouwd. 
Doel: Een door Rotterdam zelf ontwikkeld functiewaarderingssysteem implementeren, waar 5.700 functies, op toen nog 27.000 ambtenaren, moesten worden ingepast. 

Beschrijving:
Een breed samengestelde Centrale WaarderingsCommissie (CWC) werd ingesteld om het nieuwe systeem in te passen. Er is door deze commissie een jaar gewerkt met een gemiddelde van een dagdeel per week 

Resultaat:
De gemeente Rotterdam beschikt over een compleet nieuw functiewaarderingsysteem waarin alle 5.700 functies en alle 27.000 medewerkers zijn ondergebracht. 

Rol IMS Consultancy:
Een van onze consultants was namens één van de vakorganisaties lid
van deze commissie. Overigens opereerde hij bij het merendeel van de bijeenkomsten met een mandatering namens alle vakorganisaties. 

 

Probleem:
2009: Het functiewaarderingssysteem dat in 1981 is ingevoerd, heeft gefunctioneerd tot medio 2007. In 2007 heeft men besloten te gaan werken met een beperkte set generieke functies.

Doel:
Het overzetten van ca. 4.700 functiebeschrijvingen naar 91 generieke functieprofielen.

Beschrijving:
Een paritair samengestelde Centrale WaarderingsCommissie (CWC) werd ingesteld om de 91 generieke functieprofielen definitief vast te stellen met het USB-systeem van Berenschot.

Resultaat:
Een definitieve set van 91 generieke functieprofielen, waarvan het advies van de CWC door het Georganiseerd Overleg (gezamenlijke vakorganisaties) ongewijzigd is overgenomen.

Rol IMS Consultancy:
Eén van onze consultants (dezelfde als die uit 1980-1981) was nu
namens de werkgever lid van deze commissie. 

Terug

  Volgende