22-1-2022 01:07
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
VAR Wilp - Beoordeling marktconforme beloning


Probleem:

De VAR Bedrijvengroep is een afvalinzamelings- en recyclingbedrijf bij Wilp in de Achterhoek. Hier ontstond op enig moment de behoefte aan een oordeel over de hoogte c.q. marktconformiteit van de beloningen, omdat een beperkte groep medewerkers het idee had dat ze werden onderbetaald. 

Doel:
Acht functies waarderen en voorzien van een marktconform salaris. 

Beschrijving:
Wij waardeerden de functies in eerste aanleg met een van Fuwasys  afgeleid waarderingssysteem, en converteerden dat vervolgens naar salarissen uit een door Hay uitgevoerd salarisonderzoek (najaar 2003). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een overzicht ‘Puntentoedeling VAR’. Vervolgens vergeleken we de feitelijk verdiende salarissen met de uitkomsten uit dit onderzoek. 

Resultaat:
Wij hebben kunnen aantonen dat de betreffende functies wel marktconform werden beloond. 

Rol IMS Consultancy:
Verrichten van een volledig beloningsonderzoek. 

Terug

  Volgende