5-8-2020 23:53
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Algemeen Overzicht


Referentielijst IMS Consultancy, naar sector.

BANKEN & VERZEKERINGEN

Bouwfonds Hoevelaken
Voor drie werkmaatschappijen 250 functies beschreven.

Bouwfonds Property Development
Functiegebouw doorlichten naar aanleiding van fusie, functies hergroeperen en herschrijven.

Marsh B.V. (Assurantiemakelaar)
Ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en bijstellen van een geheel nieuw pakket arbeidsvoorwaarden, inclusief een nieuw loon- en functiegebouw (60 functies; Hay-systeem).

Rabo Bouwfonds
Beschrijven van circa 35 functies van de nieuw gevormde holding als gevolg van de fusie tussen Rabo Vastgoed en Bouwfonds.

SNS Reaal
Behulpzaam bij het overzetten van 250 functies van het Bouwfonds-functiegebouw naar het SNS-functiegebouw.


GEZONDSHEIDSZORG

Ambulante gezondheidszorg
Lid van de landelijke bezwarencommissie functiewaardering in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Bejaardenzorg
Voorzitter van de landelijke bezwarencommissie functiewaardering in de bejaardensector.

SHL, Grote Laboratorium organisatie
Evalueren van bestaande functiebeschrijvingen, nieuwe beschrijvingen maken, functies opnieuw waarderen volgens het FFM functiewaarderingssysteem, ontwerp nieuwe salarisschalen; e.e.a. voor 117 functies.

River Diagnostics, ontwikkelaar medische apparatuur
Evalueren van bestaande functiebeschrijvingen, nieuwe beschrijvingen maken, functies opnieuw waarderen volgens het FFM functiewaarderingssysteem, ontwerp nieuwe salarisschalen; e.e.a. voor ± 20 functies.

Sociaal Pedagogische Dienst Rotterdam
Vanwege een reorganisatie alle (ca. 25) functies herschreven en opnieuw gewaardeerd (systeem CAO-welzijn).

Sophia-ziekenhuis Zwolle
Betrokken bij het toepassen van het FWG-systeem binnen de instelling (ca. 1700 medewerkers).


INDUSTRIE

Afvalverwerking Rijnmond
Lid van de interne waarderingscommissie functiewaardering (NS-systeem; ca. 275 medewerkers).

Diosynth B.V. Oss (onderdeel van AkzoNobel)
• Waarderen van ca. 100 functies volgens ORBA-methode;
• Onderzoek naar de beloningsverhoudingen tussen de chemische afdeling en de  afdeling R&D;
• Herstructurering van de afdeling R&D.

KEMA
Diverse medewerkers bijgestaan bij een interne bezwarenprocedure (KEMA-systeem: een combinatie van functiewaardering en personeelsbeoordeling).

Schildersbedrijf in Leiderdorp
• Adviseren over de structuur van de organisatie;
• Maken functiebeschrijvingen voor de ca. 25 ondersteunende functies;
• Adviseren over en implementeren van een beloningssysteem.

Nederlandse Spoorwegen
Ca. 100 functiebeschrijvingen volgens een vast stramien herschreven, waardoor ze gedeeltelijk geautomatiseerd konden worden gewaardeerd (NS-systeem)


ONDERWIJS

Bestuursacademie Velp
Onderhoudsronde functiebeschrijving en -waardering (ca. 35 functies).

Diverse HBO-instellingen
Bijgedragen aan de herinrichting van diverse organisaties. Vervolgens alle ca. 45 functies opnieuw beschreven en gewaardeerd (Fuwasys- en Biza-systeem).

HEAO Arnhem
Beschrijving en waardering van alle functies (Biza-systeem; ca. 275 medewerkers).

Hogeschool van Amsterdam
Beschrijven en waarderen van ca. 80 functies volgens het Biza-systeem.

Landbouwuniversiteit Wageningen
Ca. 250 functies beschreven voor een op te richten Facilitair Bedrijf volgens Fuwasys format.

ROC Zoetermeer
Opstellen van een geheel nieuw functiebouwwerk (ca. 85 functies).

SRM Opleidingen Amsterdam
Bijgedragen aan de herinrichting van de organisatie. Vervolgens alle 26 functies opnieuw beschreven en gewaardeerd (Biza-methode) en een nieuw loongebouw ontworpen.

IJsselgroep
Adviseren over de invoering van gedifferentieerd belonen in het (basis)onderwijs.

Universiteit van Utrecht
Ca. 50 functies van een facilitair bedrijf herschreven en opnieuw gewaardeerd (Biza-systeem).


OVERHEID

Provincie Gelderland
Betrokken bij de invoering van de herziene Ubink-normen bij de overheid bij meerdere gemeenten in Gelderland.

Gemeente Rotterdam
Namens de AbvaKabo, lid van de Centrale Waarderingscommissie (CWC) van de gemeente Rotterdam (Systeem gemeente Rotterdam; ca. 5700 functies).

Gemeente Rotterdam
28 jaar later, nu namens de werkgever lid van de CWC, bij de overgang van 5700 ‘stoelbeschrijvingen’ naar 91 generieke beschrijvingen (systeem Berenschot).

Gemeente Eindhoven
Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuwe functiewaarderingssysteem (van 1060 functies naar 50 functies / 7 categorieën, verdeeld over ca. 2.200 medewerkers).

Gemeente Venhuizen
Advies aan de OR over een nieuw functiewaarderingssysteem (Fuwa-MET van Buitenhek & Van Doorn)

Unie van Waterschappen
Onafhankelijk lid van waarderingscommissie.

Gemeente Veghel
Onderhoud van functiehuis en ontwerp nieuw functiehuis (van ‘stoel’ naar generiek) n.a.v. reorganisatie (V-Balans).


SOCIALE ZEKERHEID

Cadans
• Ontwerp en de invoering van een nieuw systeem van competentieprofielen (ca. 4000 medewerkers).
• Lid van een herstructureringscommissie, die alle werkprocessen in kaart gebracht heeft en een nieuwe organisatiestructuur heeft opgezet.


UITGEVERIJEN

Samsom Uitgeverij
Herschrijven en indikken van 107 functie- beschrijvingen naar 47 functiebeschrijvingen.

Educatieve uitgeverij
Ca. 20 functies beschreven, herschreven en gewaardeerd volgens het Fuwasys-systeem.


OVERIG

Adecco Uitzendbureau
Beschrijven van werkprocessen in het kader van de Sarbanes-Oxley-wetgeving (Sox).

Stichting Rocks, marketing services en incentives
Second opinion functiewaardering inleen-medewerkers t.o.v. dezelfde functies bij detacheerder.
(Hay systematiek)

PCOB
Alle (ca. 25) functies herschreven en opnieuw gewaardeerd (systeem CAO-welzijn).

Wereldomroep, diverse opdrachten
• Saneren van het aantal functies van ruim 220 naar ca. 100;
• Herschrijven van deze 100 functies volgens het Berenschot-model, mede t.b.v. de invoering van competentiemanagement;
• Beschrijven van 24 HRM-werkprocessen.
• Invoeren van een systeem van gedifferentieerd belonen voor journalistieke functies, inclusief overleg met de OR daarover (Berenschot-systeem).

Woonstad Rotterdam
I.v.m. fusie met De Nieuwe Unie, herbeschrijven en waarderen van alle MT functies, CATS methodiek.

 Terug