28-1-2023 15:08
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Onze werkwijze

Een opdracht begint met diepgaande gesprekken met stakeholders. Als in overleg met hen het juiste eindbeeld van de vacature is opgesteld, volgen gesprekken met geschikte kandidaten uit ons netwerk. Als uiteindelijk een kandidaat is gevonden en benoemd, blijven wij ook na diens benoeming contact houden met opdrachtgever en kandidaat om de uiteindelijke tevredenheidsscore te kunnen vaststellen.

Intake
In deze fase worden gesprekken gevoerd met de personen die regelmatig te maken krijgen met degene die de vacante functie gaat vervullen. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • Directeuren; 
 • Commissarissen; 
 • Personeelsfunctionarissen; 
 • Collega's;
  Het doel van deze gesprekken is: een beeld te krijgen van het verwachtingspatroon dat men heeft en van de gewenste persoonlijkheid.

Zoekprofiel
Op basis van de informatie die tijdens de Intake is vergaard en eventueel relevant beschikbaar schriftelijk materiaal wordt het zoekprofiel opgesteld. Dit is een beschrijving van de:

 • Karakteristieken onderneming; 
 • Werkomgeving van de vacature;  
 • Bijzondere aandachtsvelden in de nabije toekomst;  
 • Vereiste kennis en vaardigheden;  
 • Gewenste eigenschappen van de gezochte persoon.

Dit zoekprofiel wordt aan de opdrachtgever ter vaststelling voorgelegd en is de basis voor de werving en selectie.

Lijst van kandidaten
Door gebruik te maken van het netwerk van IMS en van de eigen databank komt IMS tot een selectie van circa 10 mogelijke kandidaten.
Deze kandidaten voldoen aan de vereiste kennis en vaardigheden en zijn in principe geïnteresseerd in de vacature.

Verkorte lijst
In deze fase voeren wij gesprekken met de kandidaten die naar voren zijn gekomen tijdens de Werving. Hierbij ligt de nadruk op:

 • Voldoet de kandidaat aan het zoekprofiel?
 • Is de kandidaat ge├»nteresseerd in de functie?

Het resultaat is een shortlist van minimaal 3 en maximaal 5 kandidaten.

Presentatie kandidaten
De kandidaten die op de verkorte lijst staan worden voorgesteld aan de opdrachtgever, middels:

 • Het door hem/haar zelf opgestelde curriculum vitae;  
 • Een korte beschrijving van de indruk van IMS over de kandidaat

Opdrachtgever beslist met welke kandidaten selectiegesprekken worden gevoerd.

Selectiegesprekken
Met de uitgenodigde kandidaten worden gesprekken gevoerd volgens de procedure zoals die door opdrachtgever is bepaald.
Bij de gevoerde gesprekken is de begeleider van IMS aanwezig.

Selectie
Nadat de gesprekken met de kandidaten zijn gevoerd beslist de opdrachtgever met welke kandidaten er verder wordt gesproken.

Aanstelling 
In deze fase wordt het contract getekend en de procedure afgesloten.

Nazorg
Evaluatie vindt plaats zowel met opdrachtgever als met kandidaat.