17-5-2022 05:26
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Implementeren van een generiek functiehuis

Functiebeschrijvingen – een ontwikkeling
De eerste functiebeschrijvingen in Nederland dateren uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Tot in de tachtiger jaren was het heel gebruikelijk dat elke medewerker zijn of haar eigen functiebeschrijving had.

In 1999/2000 hebben wij bij een grote uitgeverij het aantal functiebeschrijvingen opgeschoond. Daar kwamen in die tijd nog ruim 40 verschillende functiebeschrijvingen voor van secretaressefuncties.
In de loop der jaren is er echter een verschuiving opgetreden van zogenaamde ‘mensbeschrijvingen’ via ‘stoelbeschrijvingen’ naar organieke functiebeschrijvingen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat in de meeste organisaties nog maar 2 of hooguit 3 niveaus functiebeschrijvingen voor secretaresses voorkomen.

Onderhoud van een functiehuis
Het onderhoud van een functiehuis is een doorlopend punt van aandacht en omdat deze aandacht vaak ontbreekt, vaak een doorlopend punt van zorg.
Er zijn maar weinig organisaties zo groot dat ze zich een functieanalist of een beheerder van het functiehuis kunnen permitteren. Derhalve is beheer en onderhoud is vaak een neventaak van één van de P&O-adviseurs, hetgeen nogal eens tot fors achterstallig onderhoud leidt.

Generieke functieprofielen
De laatste jaren gaan steeds meer organisaties over naar generieke functieprofielen. Deze worden op een hoger abstractieniveau beschreven, waardoor een substantiële reductie van het aantal functiebeschrijvingen gerealiseerd kan worden.

Substantiële reductie van het aantal functiebeschrijvingen
In de afgelopen jaren zijn wij in diverse rollen betrokken geweest bij dergelijke projecten, waarbij de volgende reducties hebben plaatsgevonden:

Aantal medewerkers

Aantal functiebeschrijvingen

Aantal generieke profielen

circa 20.000

circa 4.700

91

circa 1.900

circa 1.150

51

circa 230

 76

23

Het is duidelijk dat de reductie het grootst is bij grote organisaties, maar ook bij middelgrote organisaties is de overstap naar generieke functieprofielen te overwegen.

Geen onderhoud meer
Na de implementatie van een generiek functiehuis hoeft er geen onderhoud meer gepleegd te worden en kunnen nieuwe of gewijzigde functies zonder meer in het bestaande functiehuis worden ingepast.
Voor het ontwerpen van een generiek functiehuis dient gebruik gemaakt te worden van een waarderingssysteem. Als het functiehuis eenmaal is vastgesteld, wordt afstand genomen van het waarderingssysteem.

Alleen maar voordelen?
Heeft de invoering van een generiek functiehuis dan alleen maar voordelen? Ja, eigenlijk wel. Er zal echter wel speciale aandacht besteed moeten worden aan de gesprekscyclus, zoals afsprakengesprekken, voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelings- en/of popgesprekken. Wat concreet van een medewerker wordt verwacht, kan niet meer een-op-een worden afgeleid van het functieprofiel. Er zullen daarover jaarlijks concrete afspraken gemaakt moeten worden.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Als u wilt weten wat de invoering van een generiek functiehuis voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs om een en ander toe te lichten.

U kunt ons bellen op 010-45 23 144 en vragen naar Jan de Bes of Jurrian de Gruijter of of via de site een contactformulier invullen.

Terug