28-1-2023 13:39
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken, en hoe de gegevens worden beveiligd.

IMS de gruijter meijerink & partners “IMS” hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij volgen hierbij de wettelijke regels voor informatie opslag. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan IMS verstrekken? 

Wanneer persoonsgegevens (zoals uw CV, motivatiebrief, emails,  e.d.) via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds door u aan IMS worden verstrekt betekent dat,  dat u akkoord bent met het opnemen en verwerken van deze gegevens in de database van IMS. De betreffende persoonsgegevens zullen worden gebruikt om:

U periodiek in kennis te stellen van actuele vacatures die mogelijk aansluiten op uw profiel;

U te informeren, per email of per post, over de dienstverlening, nieuwsberichten of evenementen van IMS;

Uw cv beschikbaar te stellen, uitsluitend met uw instemming, aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.

Uw persoonsgegevens worden door IMS veilig en zorgvuldig bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben.

Verstrekt IMS gegevens aan derden?

Uitsluitend nadat u daarmee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek of indien het in een contract staat opgenomen tussen u en IMS. Aan bedrijven die ons diensten verlenen zoals accountants, rechtskundig adviseurs etc. die deze gegevens nodig hebben of als we volgens wettelijke of statutaire verplichtingen genoodzaakt worden informatie aan te leveren.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?

Het gebruik van cookies. IMS gebruikt cookies om het werken met de site gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van uw computer bewaard worden om de toegang tot IMSC.nl te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. Een cookie kan echter niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is bovendien uniek voor elke gebruiker.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com/.

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren.

Hyperlinks

Op IMSC.nl treft u links naar andere websites. IMS heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt, is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij die websites achterlaat. Er bestaan daarnaast websites die naar onze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan IMS  geëxploiteerd. IMS draagt geen verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst. Websites van derden die met de site van IMS zijn verbonden (“embedded information”) zijn die van Cerium en die van Tangram. IMS heeft met genoemde firma’s overeenkomsten ter bescherming van privacy gevoelige informatie.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. IMS gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

Welke rechten heeft u?

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Office manager van IMS. U heeft tevens het recht om IMS op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken of te verwijderen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s is eigendom van IMS en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content geplaatst door derden in de vorm van bijv. weblogs oid is eigendom van de schrijver van het artikel. IMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

IMS de gruijter meijerink & partners

Max Euwelaan 31 (Brainpark 1)

3062 MA ROTTERDAM

T: 010-45 23 144 E: info@imsc.nl