28-1-2023 15:11
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Onze Empathie: Mensen geven Kracht!

De sociale ‘antenne’ van IMS en van onze interim-managers is de kracht van onze organisatie: wij maken ons snel de problemen van een organisatie eigen en zijn in staat op korte termijn aan een oplossing te werken. Wij hebben ruime ervaring en kennis in het snel doorlichten van uw organisatie. In alle gevallen staan daarbij de belangen van de opdrachtgever (en diens medewerkers) centraal. Wij beschikken over een groot netwerk van gekwalificeerde interim-managers die snel en adequaat aan de slag kunnen: Mensen die Kracht geven aan uw organisatie! Immers, de tijdurgentie bij de opdrachtgever is vaak erg groot. We zijn van veel markten thuis. Ongeacht of het aanwezige probleem bij een cliënt of bedrijf ligt op directie- of managementniveau of in de sfeer van logistiek, finance, personeel en organisatie, marketing, verkoop of productie, wij zoeken er op een pragmatische wijze een man of vrouw bij die in nauwe samenspraak dat probleem oplost. We stellen ons vooraf vooral de vraag, of betrokkene de verbinding kan bewerkstelligen tussen mensen die gedurende langere of kortere tijd met elkaar moeten samenwerken. Dát is onze empathie.

Wij volgen en ondersteunen onze interim managers altijd intensief tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden door middel van schaduwmanagement.