28-1-2023 14:02
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Hier staan we voor

Vaak heeft onze consultancy de vorm van een organisatorisch advies aan leidinggevenden. Zo begeleiden wij een aantal gemeentesecretarissen door praktijkgebaseerde ondersteuning en geven organisatie advies aan directeuren/eigenaren van ondernemingen en instellingen. Soms heeft consultancy de vorm van een advies aan een opdrachtgever voor een interimopdracht. Als zodanig is het een voorportaal van een opdracht voor interim management.