17-5-2022 06:19
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Werkprocessen en procedures

In veel organisaties zijn de werkprocessen niet of onvoldoende duidelijk in kaart gebracht. Dit leidt vaak tot problemen bij de taak- en/of werkoverdracht aan nieuwe medewerkers bij de vaststelling van verantwoordelijkheden tussen functies. Ook levert het voor (beursgenoteerde) bedrijven vaak problemen op, op het gebied van compliance. Deze problemen kunnen worden voorkomen door de werkprocessen en procedures volgens een bepaalde systematiek schriftelijk vast te leggen. Bij diverse organisaties en instellingen hebben wij de werkprocessen en procedures beschreven volgens onze transparante en beproefde methodiek. Het voordeel van deze aanpak is dat de procedureboeken een stuk dunner worden en dat de leesbaarheid bijzonder wordt verhoogd. Ook het inwerken van nieuwe medewerkers gaat doorgaans sneller, dankzij deze methodiek.

Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, kunnen zij als input dienen voor:
Formatiemanagement

Terug