17-5-2022 06:27
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Formatiemanagement

Na een reorganisatie, een fusie of expansieve groei van een organisatie of afdeling voldoet de structuur van de organisatie vaak niet meer. Er treden verschuivingen op in het aantal arbeidsplaatsen en aantallen medewerkers hetgeen om (her)inrichting van de formatiestructuur vraagt. Wij kunnen u adviseren bij het op orde krijgen van de organisatiestructuur.

De organisatiestructuur dient mede als basis voor:
Functiebeschrijving

Terug