20-10-2021 06:10
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Functiewaardering

Functiewaardering kan pas plaats vinden op basis van heldere en transparante functiebeschrijvingen. Net als bij beschrijvingen, zijn functiewaarderingen niet statisch maar dynamisch. Dit betekent niet dat er ieder jaar opnieuw beschreven of gewaardeerd moet worden. Veel organisaties maken de vergissing dat waardering hetzelfde is als een beoordeling en gaan dus ieder jaar dezelfde functie opnieuw waarderen. Bij voorbeeld: bij waardering is aan de orde dat je klanten moet werven, bij beoordelen is aan de orde hoevéél klanten je moet werven; deze kwantitatieve afspraken komen ieder jaar terug in de beoordeling en hebben niets te maken met functiewaardering. Gezien het dynamische karakter van functies, organisaties en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen, verdient het aanbeveling om de functiewaarderingen (los van fusies en reorganisaties) eens in de ± 5 jaar goed tegen het licht te houden. Dit kan betekenen dat dan eerst/ook de beschrijvingen gechecked moeten worden op actualiteit. Wij helpen u met transparante en heldere functie(her)waarderingen de rust in uw organisatie te bevorderen en te bewaren.

Vaak is een systeem op grond van de geldende CAO voorgeschreven en daar waar dat niet het geval is, kunnen onze professionele en betrokken begeleidings-, project- en processpecialisten u, wegens onze bekendheid met vrijwel alle gangbare functiewaarderingssystemen in Nederland, in alle objectiviteit en onafhankelijkheid adviseren over het te hanteren systeem.

De uitkomsten van functiewaardering dient als basis voor: 
Ontwerp van een loongebouw

Terug