17-5-2022 06:19
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Ontwerp van een loongebouw

Een loongebouw dient als basis voor het beloningsbeleid. Afhankelijk van het type organisatie kunnen wij een loongebouw ontwerpen met vaste stappen tussen het minimum en het maximum salaris van een schaal, maar er kan ook volstaan worden met het vaststellen van het maximum salaris per schaal. Ook het ontwerp en de implementatie van een systeem met variabele beloning verzorgen wij graag voor u.

Het loongebouw dient als basis voor:
Ontwerp en implementatie van het beloningsbeleid

Terug