20-10-2021 05:55
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Ontwerp en implementatie van het beloningsbeleid

De hoogte van de beloning is in eerste aanleg afhankelijk van het niveau van de functie en de mate van ervarenheid van de individuele medewerker.
Steeds meer ondernemingen gaan ertoe over om de individuele beloning ook afhankelijk te laten zijn van de uitkomsten van de individuele beoordelingen, vaak gebaseerd op SMART-afspraken volgens het model van de Balanced ScoreCard.
Daarbij staat SMART voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Terug