28-1-2023 15:27
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Certificering
Voor een recente opdracht heeft IMS een kandidaat geworven van buiten de EU. In het proces hebben we NEN 4400 certificering verkregen. Door de jarenlange ervaring en onze bedrijfsprocessen is dat snel verlopen.

Deze NEN- norm stelt diverse eisen aan de onderneming op het gebied van afdrachten van de diverse belastingen en sociale premies om onze diensten op de markt te brengen. Voor opdrachtgevers is er de extra zekerheid, dat zij onder voorwaarden vrijgesteld zijn van de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid.

Mede door de NEN-certiifcering is IMS ook erkend referent voor de IND. De registratie bij de IND is op internet in te zien. De NEN-registratie staat in het Register Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl).