28-1-2023 14:07
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Management search
Wij vervullen opdrachten zowel voor de non profitsector en overheden als voor het bedrijfsleven. Door deze kruisbestuivende rol hebben wij de afgelopen jaren een belangrijke en constructieve bijdrage kunnen leveren aan diverse privatiserings- en verzelfstandigingsprojecten, fusies en integratie van diensten, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen en crisismanagement situaties. Veel aandacht hierbij wordt besteed aan de bedrijfsmatige en (inter)menselijke component.